Vurdering og eventuell gjennomføring – bærende konstruksjon i privat hus (målklasse 1) Meget fornøyd.  Raskt laget med godt resultat.